citromail logo

Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

A Central Médiacsoport Zrt. (Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9; a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója a főbb szabályokat tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza.

A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2020. október 1.

I. Az adatkezelés részletei

1. Regisztráció (Citromail e-mail postafiók létrehozása)

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: e-mail cím előtagja (felhasználónév), vezetéknév, keresztnév, jelszó, már meglévő email címe és/vagy jelszóemlékeztető kérdés, nem, irányítószám, születési év.
A felhasználónév nem minden esetben ad egyenes következtetést a felhasználó személyére, azonban kapcsolatba hozható vele.

Az iskolai végzettség, munkahelyi pozíció, mobiltelefon-szolgáltató, a háztartásban élő gyermek adatoknál nem kötelező érdemi információ megadása.

A felhasználói profilhoz kapcsolódóan, amennyiben a Felhasználó önkéntesen információt szolgáltat, rögzítésre kerülő adatok: a háztartásban egy főre jutó nettó jövedelem, érdeklődési körök.
A fenti adatok megadása önkéntes.

Adatkezelés célja

Szolgáltatás üzemeltetése: Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. b-k), t-x) pontok

Jogalap

A szerződés teljesítése, azaz a szolgáltatás nyújtása, a szerződéskötéshez nem szükségszerű adatok esetében az érintett hozzájárulása, a t-x) pontok esteében jogos érdek alapján, illetve jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése céljából.

Adatkezelés időtartama

Az utolsó belépéstől számított 721 napig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart. Részleteket lásd alább a 3. pontban!

A "SPAM, Közösségi" mappákban tárolt levelek száma legfeljebb 100 db lehet, és a beérkezéstől számított 30 napon túl nem tárolódnak. Amennyiben a mappa tartalma akár a darabszámot, akár a 30 napos időkorlátot túllépi, az időben legrégebbi levelek automatikusan törlésre kerülnek.A "Promóció" mappában tárolt levelek száma legfeljebb 300 db lehet, és a beérkezéstől számított 35 napon túl nem tárolódnak. Amennyiben a mappa tartalma akár a darabszámot, akár a 35 napos időkorlátot túllépi, az időben legrégebbi levelek automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben egy fiókba 60 napig nem lépnek be, a SPAM és Promóció mappa a 60. napot követően már nem fogad leveleket. Amennyiben a felhasználó 60. nap után bármikor belép, a mappák ismételten fogadnak majd levelet.

CitromailApp mobilalkalmazás útján történő regisztráció

Szükséges adatok: e-mail cím előtag (felhasználónév), vezetéknév, keresztnév, nem (csak az Android verzió esetén), irányítószám.

A regisztráció folyamatában alternatív e-mail cím is megadható.

A CitromailApp alkalmazás útján történő regisztrációt követően minden korábbiakban említett egyéb adat is megadható a weboldalon keresztüli belépést követően a "Beállítások » Személyes" menüpont alatt.

2. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre
  • vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, érdeklődési körök

  • amennyiben a felhasználói profilhoz kapcsolódóan a Felhasználó önkéntesen információt szolgáltat: iskolai végzettség, munkahelyi pozíció, mobiltelefon-szolgáltató, a háztartásban egy főre jutó nettó jövedelem, él-e gyermek a háztartásban

  • a Szolgáltató által küldött, és a postafiókban megnyitásra és olvasásra kerülő direkt marketing üzenetek jellemzői

Adatkezelés célja

Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.l), külön hozzájárulás esetén m)

A Felhasználók végfelhasználói készülékén elhelyezett cookie-k és egyéb technikai megoldások segítségével érdeklődési kör alapú besoroláson nyugvó, célzott hirdetési és tartalmi, ún. remarketing, továbbá kényelmi szolgáltatások nyújtása regisztrációs adatokkal történő összekapcsolás útján.

Jogalap

Az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig.

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig.

Adattörlés

A hozzájárulás visszavonható a felhasználói Profilban, a levélben található link lekattintásával, továbbá a ugyfelszolgalat@citromail.hu e-mail címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen. Kérjük, hogy minden esetben tüntesse fel: "Citromail Direkt Marketing"

3. Egyéb adatkezelési tudnivaló

Címzettek

Info2007 Kft. 7621 Pécs, Irgalmasok utcája 5. (fejlesztő, üzemeltető)

Adatmódosítás, helyesbítés

A regisztrációs és profil adatok – ide nem értve az e-mail cím előtagot (felhasználó nevet) - a postafiókba történt belépést követően bármikor módosíthatók, a módosítást megelőző adatokat azonban nem archiváljuk.

Az iOS operációs rendszerű eszközökre telepített CitromailApp alkalmazásban a "Menü » [fogaskerék ikon]" menüpontban kizárólag az alternatív e-mail cím módosítására van lehetőség, minden egyéb esetben és adat vonatkozásában a weboldalon keresztüli belépés útján a "Beállítások » Személyes" menüpont alatt van lehetőség az adatok módosítására.

Adatmódosítás a ugyfelszolgalat@citromail.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen kérhető

Adattörlés

A felhasználói postafiók és a benne tárolt adatok törlése az alábbi módokon lehetséges:

A regisztráció törlése a felhasználói fiókban a "Beállítások » Postafiók törlése" menüpont alatt kezdeményezhető, amely esetben a postafiókhoz való hozzáférés megszűnik, majd két hét türelmi idő elteltével a postafiók és regisztráció annak minden adatával együtt automatikusan törlésre kerül.

Ha a felhasználó törlésre jelöli a postafiókját, azaz a regisztrációját törli, akkor a fiók azonnal zárolásra kerül 14 napra, ekkor nem fogad leveleket és a felhasználó sem tud a továbbiakban belépni. A törlésre jelölt postafiók tartalma és a felhasználói adatok 14 napig maradnak a rendszerben változatlanul, majd visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek.

Ha az Üzemeltető a felhasználó kérésére vagy más okból (pl. hatósági, bírósági utasításra, halálesetkor, szankciós jelleggel) törlésre jelöli a postafiókot, akkor a felhasználó által kezdeményezett törlési folyamattal azonos folyamat zajlik le. Adattörlés kezdeményezhető a ugyfelszolgalat@citromail.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen is.

A nem használt postafiók automatikusan törlésre kerül. Ennek folyamata: Az utolsó belépés utáni 60 nappal a SPAM és Promóció mappa már nem fogad leveleket, az utolsó belépést követő 110 nap elteltével a teljes postafiók nem fogad leveleket, de a felhasználó be tud lépni továbbra is. Az utolsó belépés után 240 nappal a a levelezése törlésre kerül, de a felhasználó be tud lépni továbbra is. Az utolsó belépést követő 720 nap elteltével a felhasználói adatokkal együtt a teljes postafiók is törlésre kerül, és a postafiókba a felhasználó a továbbiakban nem tud belépni, mert az nem létezik a továbbiakban. Ezen eseményig a felhasználó több értesítést kap, ha megadott alternatív e-mail címet, és a postafiókja felett rendelkezik.

A CitromailApp és a postafiók között engedélyezett és felépített kapcsolat megszüntethető a postafiókba weboldalon keresztüli belépést követően a "Beállítások » Alkalmazások" menüpontban, valamint az alkalmazás készülékről való törlésével. A törlési folyamat kihat a postafiók CitromailApp-on keresztüli elérési lehetőségére is.

Egyéb kezelt adatok köre

A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális Nyereményjáték szabályzat ad tájékoztatást.

Adatbiztonság

A Central Médiacsoport Zrt. a belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani. HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Adathordozhatóság

A felhasználó fiókjában található levelek felhasználó számítógépére történő mentésére a Szolgáltató lehetőséget biztosít, mely funkció igénybevételének módjáról leírás a weboldalon keresztüli belépést követően a "Beállítások » POP / IMAP" menüpontban található.

Naplózott adatok

A Central Médiacsoport Zrt. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében, valamint anonimizálást követően statisztikai célból folyamatosan naplózza és 100 napot követően törli a következő adatokat: látogatásának dátuma, időpontja, operációs rendszerének és böngészőjének adatai (user-agent string = böngésző technikai azonosító jelzése), a látogatott oldal és az IP cím

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók

Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont A), C), D), F) 2.

4. Cookie tájékoztatás

A részletes lista megtekintéséhez ill. elrejtéséhez: kattintson ide!


Cookie elnevezése Funkciója Időtartama Tárolt adatok, információk Adatkezelés célja Jogalap
__gfp_64b Gemius mérés biztosítása beállítástól számított 1000 nap domain hash forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utma Google Analytics azonosító cookie 2 év automatikusan generált numerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmb Google Analytics mérés munkamenet végén törlődik böngészés kezdetének időpontja forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmc Google Analytics mérés 30 perc böngészés végének időpontja forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmt_UA-egyediszám Google Analytics mérés 5 perc - forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmz Google Analytics mérés 6 hónap azonosító és forgalmi forrás ha létezik forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_ceMobileDetect_ automatikus hash eszköztípus azonosítás 1 év eszköz típusa forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_goa3TC Hirdetés kiszolgálás (Adverticum) 10 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító felhasználói komfort növelése jogos érdek
_goa3TS Hirdetés kiszolgálás (Adverticum) 10 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító felhasználói komfort növelése jogos érdek
_goa3 Hirdetés kiszolgálá (Adverticum) 10 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító felhasználói komfort növelése jogos érdek
CentralBT érdeklődési alapú csoportokba besorolás 1 év Automatikusan generált numerikus azonosító felhasználói komfort növelése jogos érdek
_vwo_uuid_v2 egyedi látogatók azonosítása 366 nap véletlenszerűen generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_vwo_uuid látogató azonosítás 10 év véletlenszerűen generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_vis_opt_exp_ID_combi A/B teszt verzió tárolása 100 nap egyetlen sorszám forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_vis_opt_s böngésző újraindítások mérése 100 nap darabszám és egy elválasztó karakter forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_vis_opt_test_cookie teszt cookie 366 nap az értéke mindig 1 forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_hjid látogató azonosítás 1 év véletlenszerűen generált alfanumerikus azonosító keresőoptimalizálás és remarketing jogos érdek
interstitial_shown hirdetés kiszolgálás 1 év az aktuális kampány azonosítója felhasználói komfort növelése jogos érdek
weather_city időjátrás előrejelzés 1 év a kiválasztott város azonosítója felhasználói komfort növelése jogos érdek
Továbbá az alábbi domainekről érkezik még cookie, melyekre a Central Médiacsoport Zrt.-nek ráhatása nincs:

adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com, googleadservices.com, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com

A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem társíthatóak egy adott felhasználóhoz.Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető.

5. Érintetti jogok és jogorvoslatok

Megtalálhatóak a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatójá-ban.

6. Jelen adatkezelési tájékoztató ezt megelőző változatai

II. Kötelező tájékoztatás

Citromail

E-mail:
ugyfelszolgalat@citromail.hu
Ügyfélszolgálat:
https://www.citromail.hu/ugyfelkapu
Segítség rendszergazdáknak:
https://www.citromail.hu/uzemeltetoi-segitseg

Adatfeldolgozó

Bégi & Bubi Bt.
Cím:
1151 Budapest Batthyány utca 34. fsz. 2.
Adószám:
26282101-1-42
Cégjegyzékszám:
01-06-793188

Adatkezelő, Üzemeltető

Central Médiacsoport Zrt.
Cím:
1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím:
1872 Budapest
E-mail:
info@centralmediacsoport.hu
Web:
www.centralmediacsoport.hu
Adószám:
25087910-2-41
Cégjegyzékszám:
01-10-048280
Bejegyző bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő:
Varga Zoltán, vezérigazgató

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.